Školení a vzdělávání

Školení GDPR


Úvod do GDPR

půldenní kurz je svým zaměřením vhodný i pro ty z vás, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do styku se zpracováváním nebo uchováváním osobních údajů. Školení je zaměřeno na klíčové povinnosti a implementaci GDPR.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů – "DPO" vo firme

Na některé subjekty se vztahuje povinnost zřídit k datu účinnosti GDPR novou funkci tzv. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO). Ten bude odpovídat za dodržováníevropského nařízení ve vaší organizaci.

Školení je zaměřeno na klíčové povinnosti a implementaci GDPR.


GDPR - Praktická implementace
Detailně se budeme na míru věnovat vašim procesům ve firmě a zaměříme se na dílčí procesy, které si sami s naší pomocí vytvoříte a už odnesete s sebou. Přineste si požadované informace o vaší o společnosti, notebook a společně s našimi lektory si sami připravíte praktickou implementaci GDPR .